WZROST

Wspieranie Zasobów Regionalnych: Optymalizacja Strategii i Technologii

To genialny Projekt Wzrostu
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
opracowany przez fundację Instytut Geniuszu